Bortkomne eller flyktninger?

Går det an å se på ikke-troende som generasjoner av bortkomne flyktninger? Den fortapte sønn var flyktning selv om han kjente til det trygge hjemmet han kom fra.

Hva skjedde da vi skulle bli mange og befolke jorden? Forsvant forholdet til Gud på veien? Var dette Guds vilje og plan?

Folk som er oppvokst i fremmede religioner er barn av en slekt som har blitt utstøtt fra «hagen/planen». Noen forlot, eller flyktet fra det opprinnelige budskapet og kjennskapet til Gud. Noen må ha forført eller visket ut det gode i troens budskap et sted.

På Jesu tid var det de skriftlærde som var de som frontet «troen». De var en gruppe som ikke representerte folket. De hadde heller ikke vekkelse i hundrevis av år der de frontet figurene for loven og profetene. De aksepterte heller ikke Jesus. De ropte til slutt korsfest. De var motparten av Nåde og Frelse og var opptatt av budene de selv ikke levde opp til.

Jesus derimot kom som en vanlig innbygger og tjente blant de vanlige folkene. De ble kjent med Han og Nåden. Kjærlighet, under og barmhjertighet var Hans varemerke. Fiendene til fariseerne var hans venner. Mange av historiene i Bibelen skjedde blant fienden, de urene på den tid.

HVEM ER DENNE JESUS? Jo, en som kjenner alles liv og identitet. Så snakker Han om ALLE OG ALT. «Alle de som tok imot han.» Han sa også: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder.»

Han var ikke opptatt av uvesentlige ting. Jesus hadde et mål, og det var å betale og gjenopprette det som var blitt ødelagt. De bortkomne ville han hjelpe hjem.

We gonna do something about it.

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter