Navnet over alle navn er…?

I årets juleblogg observerer forlagssjef Svein Andersen at Guds rikes helter er ofte dem som går under radaren til folk flest.

De har vært mine helter. Virkelig «store» Guds menn av rang og klasse. Predikanter, pastorer, misjonærer, alle som en besjelet av én hensikt og ett mål i livet – å spre evangeliet utover jorden, slik at det kan høres av liten og stor, enten i sitt eget Jerusalem og Galilea, eller virkelig til jordens ender.

 De har ikke nødvendigvis hatt et fysisk nærvær som har ruvet i rommet eller på plattformen. Deres stemme har ikke alltid lydt høyest ved bordene, det være seg i diskusjoner eller fremføring av siste nytt, men gi dem en talerstol og en Bibel i hånd – da fikk deres lunger kraft og deres tunge flyt.

Klærne deres har ikke alltid, kanskje heller sjeldent, vært av siste mote, men ingen la merke til fargen når de fargela evangeliets sannheter. En noe over middels bilinteressert må medgi at bilene de har kjørt ikke har stukket seg nevneverdig frae på parkeringsplassen, og behovet for medlemskap i Falken var ofte mer nødvendig enn nye dekk. Men Ordet rullet fritt fra deres munn og apostlenes hester bar dem når forbrenningsmotoren sviktet.

Privatboligen deres har vel heller sjelden vært nymalt eller kronet med glasert takstein, og gressplenen utenfor har ikke vært den grønneste i nabolaget. Men de Evige boliger de beskrev veien til skinte av gull og glans.

Ofte har Bibelen de bar på vært slitt i permen, ja, enkelte ganger har perm og bibelpapir til en forleggers forferdelse så vidt hengt sammen. Deres interesse for samfunns- eller markedsøkonomi har etter en regnskapsførers mening vært langt under middels, og deres kunnskap om privatøkonomiske sammenhenger og detaljer så fraværende at deres nærmeste medarbeidere ikke sjelden har fått konstatert kronisk magesår og har slitt ut emaljen på sine jeksler etter år med sammenbitte, gnissende tenner.

De har med viten og vilje, eller kunnskapsløst og uvitende, ofret ekteskapelig samvær og nære forhold til de kommende slekter av egen familie, for å reise og bevege seg langt fra eget hjem-kjære-hjem, for å vitne om Guds egen kjærlighet og vise de fortapte og bortkomne veien HJEM til Fars hus, det Himmelske hjem, som Han har gjort ferdig.

HAN – det er HAN det har dreid seg om hele tiden. Han som bærer Navnet over alle andre navn, JESUS. Han – med Navnet som blir stående når alle andre navn er glemt, alle Guds generaler, løytnanter, soldater og tjenere har lagt fra seg vandringsstaven, den slitte Bibelen og gått ned fra talerstolen for siste gang. Heltene, de store forbilder som ga et langt menneskeliv for å spre det ut – kunnskapen om NAVNET over alle, JESUS. Det var Ham de levde for, Hans misjon, Hans befaling, Hans kjærlighet og makt! Det er Hans NAVN det handler om, det er JESUS som fokuset for et målrettet liv, fellesskapet med Ham som er kjernen i en god og hensiktsdrevet dag, JESUS – bare JESUS!

Nå er det straks julaften og med lys og stjerner, gaver, sanger og gode ord, feirer vi igjen Hans fødsel – JESUS, Han det faktisk handler om hele året. Det er i HAM vi lever, beveger oss og er til (Apg 17,28)!

GOD JUL!

Kilde: Troens Bevis bladet for desember 2017.

Troens Bevis er et månedlig misjonsblad med siste nytt fra misjonsfronten, vitnesbyrder og trosinspirerende artikler. Du kan få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet ved å klikke her.

Støtt Troens Bevis med en misjonsgave i dag! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter