Forfølgelse fører til at den indiske kirken reiser seg: -Vi kan ikke bruke talere fra vesten, så nå ser vi hva vi har i huset!

– Forfølgelsen har ført til at den indiske kirken reiser seg og står sammen og sier, dette skal vi klare! Før handlet det mer om å invitere store talere fra vesten. Nå er ikke det mulig lengre, så vi ser hva vi har i huset, sier Jyoti Komanapalli, styreleder for Troens Bevis sin samarbeidspartner i India.

I Bangkok: Bente Rognmo Thakre

Under en inspirasjonssamling i Bangkok i januar der arbeidere fra 10 misjonsfelt i Asia delte siste nytt fra feltene, var også Manna Ministries fra India representert. Troens Bevis begynte et omfattende samarbeid med Manna Ministries grunnlegger Biskop Ernest Komanapalli i 2001. Nå er det sønnene hans som har tatt over arbeidet. De overser 1600 menigheter og 1300 evangelister, deriblant 400 som får støtte gjennom Troens Bevis.

De driver også et omfattende hjelpearbeid med barnehjem, skole, bibelskole, og humanitær helsehjelp med sykehus og tannklinikk.

I tillegg var de arrangører for Rune Edvardsens musikkfestivaler i India, som førte til at ca. 1200 nye menigheter ble plantet. Evangelistene deres har fått bruke Introkurset Det Nye Liv fra Troens Bevis som evangeliseringsredskap, og Dina-stiftelsen har støttet et senter for spedalske som Manna Ministries har hatt ansvar for.

-Faren min sa alltid at vi har to hender, en for evangelisering og den andre for å hjelpe med. Så det er blitt de to bærebjelkene i tjenesten vår. Det er å elske Gud og å elske vår bror og søster uansett kjønn, etnisk gruppe, klasse eller tro, forklarer Jyoti Komanapalli.

F.v: Deevon Kumar, John Wesley og Jyoti Komanapalli fra Manna Ministries i India. Under evangelist samlingen Bangkok delte de fra arbeidet sitt.

 

Store forandringer
Men tidene har forandret seg, også i India. Dører som åpnet muligheten for evangelisering, er blitt stengt. Jyoti var leder for et omfattende TV-arbeid, som hadde direktesendinger av bl.a. Rune Edvardsens musikk festivaler. Selv forkynte Jyoti evangeliet gjennom TV-sendingene i over 20 år.

-I løpet av 20 år hadde vi 1,1 million TV-seere som tok kontakt og ble frelst. Men så begynte myndighetene å sette inn restriksjoner. Og da dagens styresmakter kom til makten, kansellerte flere sekulære kanaler som solgte oss sendetid, kontrakten med oss i løpet av en uke. De hadde fått beskjed om å gi sendetid til andre religioner. Det ble en brå stopp på den tjenesten, forteller Jyoti.

Manna ministries har hatt et økende fokus på hjelpearbeid, spesielt under Covid-19.

 

«Jesus elsket India»
Den økte forfølgelsen og nye, restriktive regler, gjorde at Manna Ministries måtte sette søkelys på andre måter å nå ut med evangeliet, nå spesielt gjennom hjelpetjenester.

-Det er et bibelvers som sier at vi må arbeide mens det ennå er dagslys. Det er virkelig sant. Vi vet aldri når dørene blir stengt. Vi vet at Jesus elsket India. Han elsket India så høyt at han sendte to av sine disipler til India. Utfordrende tider er kommet, men Han holder oss oppe og ser oss igjennom. Det har Han alltid gjort. Jeg tror også at vi kommer til å se en åpen himmel over India.

Joyti forteller at flere indiske menigheter har oppdaget at det er fullt mulig å samle større folkemengder uten talere fra vesten.

 

Betyr det at dere bruker andre kanaler for å nå ut med evangeliet?

-I en viss grad, men det har i større grad ført til at vi investerer mer i våre egne folk. Fordi vår største ressurs er våre pastorer, våre evangelister og den nye generasjonen. Det som forfølgelsen har ført til, er at den indiske kirken har reist seg og står sammen og sier, dette skal vi klare! Før handlet det mer om å invitere store talere fra vesten. Nå er ikke det mulig lengre, så vi må se hva vi har i huset. Det har vært en øyeåpner. Vi ser plutselig at vi har kjempegode talere i nabobyen! Så det har fått kirken til å oppdage ressursene som vi har på innsiden av menighetene, og å se hvordan vi kan bruke dem. Det andre er at det faktisk er flere folk som blir frelst i India i dag enn tidligere.

«Vår største ressurs er våre pastorer, våre evangelister og den nye generasjonen.»

Måtte tenke nytt
Hva tenker du er grunnen til at flere kommer til tro i India nå?

-Det som skjedde var at covid pandemien tvang oss til å tenke nytt. Covid var med og forandret alle de små menighetene, pastorene og evangelistene. De ble nå multimedia eksperter. De streamet møtene sine over mobilene, og lærte hvordan de kunne bruke dagens teknologi. Jeg pleier å si at under covid pandemien var det mer konsentrert forkynnelse av evangeliet enn noen gang tidligere. Det var på Facebook, Instagram, YouTube, over alt. Og folk delte det de så med andre i nabolaget. Slik fikk helt kirkefremmede, som aldri hadde satt føttene sine i en menighet, høre evangeliet på rommet sitt.

Menighetene i India fortsetter å vokse tross økt forfølgelse.

 

Så dere oppdaget at folk er mer hungrige etter evangeliet i India enn tidligere?
-Hele den indiske kulturen, inkludert familiekulturen, er grunnfestet i åndelighet. Indiske mennesker er åndelige mennesker. De erkjenner Guds eksistens, den åndelige verden, behovet for frelse, for helbredelse, utfrielse, de lengter etter bønnesvar. De erkjenner at dette kan komme fra Gud, så de er alltid på søken. I den vestlige verden stenger folk seg for evangeliet da mange ikke tror at Gud eksisterer. Så jeg tenker at det er mye vanskeligere å ta evangeliet til vesten, selv om det er trosfrihet der, enn i et land som India. På tross av restriksjonene er folk på jakt etter åndelig sannhet.

Fostrer neste generasjon
Hva er din oppgave nå i tjeneste deres?
-Jeg er styreleder for Manna Ministries. Jeg er blitt en pastor for pastorene i tjenesten vår. Min oppgave er å gi dem anledning til å vokse og utvikle seg og fostre opp den neste generasjonen av troende i India. De er så klare. De må bare få en mulighet. De venter på å bli spurt. I India kan du fremdeles se oksekjerrer på veiene. Men en indisk gårdbruker sa en gang til meg at du spenner aldri to gamle okser sammen, ei heller to unge sammen. Det må alltid være en ung og en gammel i tospann. Det får meg til å tenke på at Jesus sa «ta mitt åk på dere», det er altså en balanse her. For at den yngre generasjonen skal trives og vokse, må den gå hånd i hånd med den voksne generasjonen. Også må vi tenke at akkurat som den yngre generasjonen går fra å være barn til student til voksen, går vi i den eldre generasjonen fra å være foreldre til besteforeldre. Rollene forandrer seg, men vi er en familie, og alle er viktige. Slik er det også i tjenesten!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for april, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter