-Gud har skapt oss som originaler

-Gud har skapt oss som originaler, med Hans stempel i vår panne, sa Biskop Stein Reinersten under den årlige fellegudstjenesten i Sarons Dal.

 

Tekst: Harald Mydland
Foto: Bente Rognmo Thakre

Biskop Stein Reinertsen var glad for å være tilbake i Sarons Dal unde Sommerstevnet i juli. Han takket for det gode samarbeidet som er mellom menighetene i distriktet. Han minnet om noe av det siste Jesus sa, nemlig Hans bønn om at vi alle skal være ett. Reinertsen tok utgangspunkt i Jesu velkjente lignelse i Lukas 15, om den bortkomne sønnen.

-Det er mange som sier at i dag kjennetegnes vi ikke av at vi er bortkomne sønner, men man snakker om den bortkomne Faderen. At Gud er blitt borte fra oss mennesker. Men teksten vi nå skal høre, handler ikke om en bortkommen Fader, en Gud som er borte.

-Teksten handler om en oppsøkende, nærværende Gud, fortsatte Reinertsen, og leste fra Lukas 15:1-10, først om hyrden som hadde 100 sauer og mistet én, deretter om kvinnen som hadde ti sølvmynter og mistet én mynt.

Biskop Stein Reinvertsen fra Agder var hovedtaler under fellesgudstjenesten.

 

Hvorfor går vi til legen?
-Hvorfor går vi til legen? Selvfølgelig for å bli friske. Vi kan gå til legen for å bli frisk, eller for å høre at vi er friske. Det er to måter å forholde seg til Jesus på, og begge er representert i denne teksten.

-Fariseerne og de skriftlærde var ofte i debatt med Jesus. De var ute etter en attest som bekreftet at det stod bra til med dem. Men Jesus gav dem aldri en slik attest. I stedet kalte Han dem for hyklere og hvitkalkede graver.

-Den andre gruppen ble kalt tollere og syndere. Disse kom ikke til Jesus for å få en bekreftelse på at alt stod bra til. De kom til legen for å få hjelp. Jesus sa: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.

-Med hvilken hensikt går vi til Gudstjenesten? Er det for å få en attest på at vi er 100 % friske og sunne? Da er jeg redd at vi alle går like tomhendte fra Gudstjenesten, som da vi kom. Noen slik attest blir ikke utgitt i noen kirker. Men den som kommer til Jesus for å høre hva Han vil gjøre for oss, den går rikere hjem, poengterte Reinertsen.

Prest i Kvinesdal, Gunn Hanne Elvebakk deltok i fellesgudstjenesten under Stevnet.

 

Vi er alle originaler
-Så til det andre aspektet. Ingen som møtte Jesus, kunne være i tvil om at Han var opptatt med hvordan de levde. Tenk bare på Bergprekenen. De to lignelsene ovenfor viser oss hvem Gud er, og hvem Han er glad i. Gud møter oss alltid som selvstendige frie mennesker.

-Lignelsen viser at vi hører til, er regnet med av Gud, vår Skaper og Frelser. Gud samler bare på det som det fins kun ett eksemplar av. Og det finnes jo bare ett eksemplar av deg og meg. Alle har vi ulik DNA.

-Gud har skapt oss som originaler, med Hans stempel i vår panne. Gud søker etter det som er mest verdifullt i Hans øyne; deg og meg. Gud søker etter det som var tapt. Søren Kierkegaard sier: Gud har gått lengre enn noen for å lete, Han gikk fra å være Gud, til å bli menneske.

-Jesus er Den barmhjertige samaritanen, og Hyrden som gikk ut for å finne det tapte lammet. Like inn i døden gikk Han, fordi Han elsker oss så høyt. Gud er ikke den bortkomne Faderen, men den oppsøkende, kjærlige Far.

Styreleder i Troens Bevis, Sten Sørensen, intrevjuet Egil Svartdahl under gudstjenesten.

 

Jesus i sentrum
-Det tredje rommet vi skal se på er det Jesus kaller Min Fars hus, eller himmelen. Det skjer noe i himmelen når et menneske vender om og tror på Jesus. Det skapes glede. Gud gleder seg ikke fordi verdens problemer er løst, men fordi ett av Hans barn som var tapt, er funnet igjen.

-Kirkens oppgave er å fortelle alle mennesker om Guds oppsøkende kjærlighet. Gud er ikke bortkommen, men Han er nær, avsluttet biskop Stein Reinertsen, før hele salen sang: Å nåde stor!
Sten Sørensen holdt deretter et kort og fengende intervju med Egil Svartdahl; Egil som selv pleier å være intervjueren. Egil gav tilhørerne en interessant og humørfull beskrivelse av veien fra sitt første møte med Jesus, gjennom kallet til tjeneste, til han i dag er en av landets mest kjente forkynnere, og TV-personligheter.

-Det er et budskap og én person vi som kirke skal gjøre synlig og tilgjengelig for det norske folk. Det er Jesus Kristus, avsluttet Egil, før ettermiddagen ble avsluttet med en flott nattverdstund, til flotte lovsangstoner, ledet av familien Gulbrandsen.

Det var lange køer under nattverden.

 

Se alle møtene fra Sommerstevnet her

La deg inspirere av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen.

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter