Wendys hjørne: Guds beskyttelse!

Evangelistene i Kambodsja drar ofte ut på evangeliseringsturer for å forkynne om Jesus. En dag skjedde det noe som kunne få store ringvirkninger, for evangelistene og for menneskene i området de passerte på motorsykkelen. Menneskene der undret seg ikke, men var veldig sikre på at noe overnaturlig hadde grepet inn!

av WendyWakode, IE konsulent

Feltlederen i Kambodsja, som leder den daglige oppfølgingen av evangelistene og evangeliseringsarbeidet der, deler dette sterke vitnesbyrd med oss. – Som jeg ønsker å dele videre med dere:

«En av evangelistene som arbeider i teamet, reiser ofte ut på evangeliserings-turer sammen med mannen sin for å dele de gode nyheter om Jesus, og også for å følge opp husgruppene. En dag de var ute på motorsykkelen kom de utfor en stor ulykke. Motorsykkelen de kjørte hadde stor fart, og plutselig kom det en hund på veien, som de krasjet med. Krasjet førte til at de rullet rundt 3 ganger. De som var vitne til ulykken var så overasket over å se den beskyttelsen som var over dette ekteparet.

De sa til dem: «Dere må være veldig gode mennesker (med det refereres til gode Buddhister som gjør mange gode handlinger), siden det er noe overnaturlig som har beskyttet dere. Ellers ville dere ha blitt drept momentant i en slik ulykke!»

Dette ekteparet er veldig ivrige til å gå ut til unådde områder i fjerntliggende landsbygder og skogsområder. Takk Gud for Hans beskyttelse over dem!»
Gud er god! Han beskytter oss fra mange farer.

Fantastisk slik historien her også forteller, at menneskene som ble vitner til ulykken tydelig kunne se og oppleve at her var det «noe(n)» overnaturlig som hadde beskyttet dem! Vi vet jo at det er Gud, men menneskene som ble vitner til ulykken, og som ikke kjenner Jesus vet jo ikke det. Men nå vil jo de også få en mulighet til å få høre, om hvem som beskyttet ekteparet fra døden.

Det er så stilig, for Gud finner alltid en måte å gjøre noe godt ut av enhver situasjon. Han snur ting rundt, og gjør at alt tilslutt bare blir så bra!

Salme 18:3 «Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.»

Bønn for Kambodsja
Be gjerne for evangelistene; om Guds beskyttelse over dem. Og for Guds visdom, ledelse og – fremgang i evangeliseringsarbeidet. Vær gjerne også med å be om at det skal åpne seg mange flere muligheter for dem, til å nå ut til enda flere mennesker i unådde områder med dette herlige evangeliet! – Ja, slik at de får høre om Jesus, og kan ta imot Ham!

Du kan være med og gjøre en forskjell ute i msijonfeltene ved å støtte med en gave.

Troens Bevis bladet, oktober 2022

Innfødte evangelister underviser mennesker som er helt fremmed for evangeliet.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter