Oddvar Tegnander har fått hjemlov

Oddvar Tegnander (86 år) døde onsdag kveld etter en kort tids sykdom.

Han var den første rektoren ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt i Sarons Dal – en oppgave han utførte med stor dyktighet i syv år. Oddvar Tegnander hadde store bibelkunnskaper som han delte til nye generasjoner både i Sarons Dal og på Betelinstituttet i Trondheim.

Han var frimodig, visjonær og ivrig for folkevekkelse. Tegnander holdt fast på at Norge vil oppleve en rik vekkelsestid før Jesus kommer igjen.

Hans mange bøker, tretti i tallet, om menighet, endetid og vekkelse er kraftfulle og trosfylte og forteller om en aktiv og engasjert forkynner.    

Kari Edvardsen, Rune Edvardsen og staben i Troens Bevis takker Gud for Oddvar Tegnanders rike liv – ikke minst for de syv årene han hadde i Sarons Dal. Tankene går til sønnen Frank og øvrige familie. Må Herren styrke dere i sorgen.

Fred med pinseforkynner Oddvar Tegnanders gode minne! Vi sees igjen!

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter