Halve Norge ba til Gud i fjor

Ifølge en ny undersøkelse ba annenhver nordmann til Gud minst en gang i løpet av 2014. Blant dem var også flere som ikke regner seg som troende.

Avisen Dagen kunne i januar publisere en undersøkelse som avisen har bestilt fra InFact om nordmenns bønnevaner. Undersøkelsen konkluderer med at over halvparten av den norske befolkningen ba en bønn til høyere makter i 2014. Hele 15 prosent av dem som svarte at de hadde bedt, sa også at de ikke bekjenner seg som troende.

Bønn står også sterkest blant vestlendinger og svakest blant østlendinger, ifølge spørreundersøkelsen. I tillegg viser den at det er litt kjønnsforskjeller da 55 prosent av kvinnene og 44 prosent av mennene svarte bekreftende på at de hadde bedt det siste året.

Hallgeir Elstad, studiedekan på Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo, mener undersøkelsen viser at bønn fortsatt står rimelig sterkt i befolkningen.

– I andre undersøkelser sier rundt 50 prosent at de tror på Gud eller regner med en åndelig makt. Ut fra et slikt utgangspunkt er tallet derimot ikke så oppsiktsvekkende, om en forutsetter en korrespondanse mellom tro og bønn, sier Elstad til Dagen.

Førstelektor Fjeld ved Ansgar teologiske høgskole tror at tallet på bedende ville vært enda høyere dersom spørsmålet i undersøkelsen hadde inkludert en større del av livsløpet enn bare det siste året.

Kilde: dagen.no 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter