Advokat eller vitne?

Jesus møtte flere «advokater» langs sin vei. Men han sier at vi skal være vitner. Hvem er et vitne?

I Guds forsamling finnes det for mange advokater og for få vitner. «Advokatene» i denne sammenheng er mest opptatt av statutter, paragrafer, vedtekter og det formelle. Ja, kan de påpeke formelle feil, er de i sitt ess. Slike personer blir gjerne kalt for «møteplagere», da det formelle betyr langt mer enn selve saken.

Paragrafene betyr mer enn menneskene.

Jeg vet at jeg karikerer og overdriver, men det er en snev av sannhet i beskrivelsen.

Jesus møtte flere «advokater» langs sin vei. «Advokatene» var blant annet mer opptatt av å holde sabbaten enn å hjelpe mennesker. De var opptatt av å sette Jesus fast og fange ham i ord.

I Apg 1, 8 har Jesus et viktig ord til oss. Han sier at vi skal være vitner. Hvem er et vitne?

For det første er et vitne et menneske som sier det han vet er sant. I en rettssal er det ikke nok å fortelle hva en har hørt av andre. Han må fortelle det som han selv har opplevd. John Bunyan kom en gang i tvil og anfektelser. Det som bekymret han, var at jødene mente at deres religion var den beste og muslimene syntes at deres religion var den beste.

Hva så hvis kristendommen også bare er en religion som de kristne syntes var den beste? Dette uroet ham.

Et vitne sier ikke: Jeg synes at kristendommen er best. Et vitne sier: JEG VET, JEG HAR ERFART!

For det andre er det kraftigste vitnesbyrd ikke det som består i ord, men i handling. Da Stanley oppdaget David Livingstone i Sentral-Afrika og hadde vært en stund sammen med ham, sa han «hvis jeg hadde vært sammen med ham lenger, ville jeg ha vært nødt til å bli en kristen, enda han aldri snakket til meg om det i det hele tatt.» Vitnesbyrdet i Livingstones liv var uimotståelig.

For det tredje kan det nevnes at det greske ordet for «vitne» og ordet for «martyr» er det samme, «martus».

Et vitne måtte være forberedt på å bli en martyr. Å være et vitne betyr å være lydig og tro uansett hva det måtte koste. I dag finnes det rundt 365 millioner kristne som blir forfulgt for sin tro. For noen vitner alle disse er! Det er gripende å høre deres vitnesbyrd!

Vi trenger noen som holder orden på det formelle hos oss.

Vi skal være korrekte.

Men Jesus bad oss ikke å være advokater i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jorden ende.

Det var vitner vi skulle være! Våre meninger kan imøtegås og angripes. Vårt vitnesbyrd derimot kan ingen ta fra oss.

Det står seg i alle sammenhenger.

Kilde: Troens Bevis bladet for juli, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter