Fra april til juli har Troens Bevis en kampanje med fokus på nasjonale evangelister

To av fem mennesker har fortsatt ikke sett en kirke, en bibel eller hørt om Jesus. Verdens befolkning øker stadig og vi må henge med for å nå folket med evangeliet.

Tekst: Thomas Grønvold

– Troens Bevis gjør det enkelt for deg som vil være med å nå ut til verdens folkegrupper med evangeliet om Jesus, ved å sende ut din stedfortreder, en lokal misjonær, på misjonsmarken, sier Rune Edvardsen, daglig leder for Troens Bevis.

Flesteparten bor i fattige land der andre religioner praktiseres, og som ofte er stengt for utenlandske misjonærer. Bare 3,3 prosent av verdens misjonærer arbeider i de landene der 97 prosent av alle som fortsatt ikke har tilgang til den kristne tro bor, viser tall fra Joshua Project.

Fra april til juli har Troens Bevis en spesiell verve kampanje for å få inn støtte til flere nasjonale evanglister. Slik skal enda flere unådde får høre evangeliet.

Støtt en evangelist

– Verdens største urettferdighet er at ikke alle har fått høre verdens beste budskap. Noen må fortelle dem dette og de lokale evangelistene har de beste forutsetningene for å nå lokalsamfunnet med evangeliet. Et økonomisk bidrag i måneden utgjør store forskjeller for enkeltmennesket på disse stedene. For noen kan det også handle om å utvide støtten og engasjementet, forklarer Ellen Foss, teamleder for utland.

Akkurat nå er det over 1350 lokale evangelister som mottar støtte og som arbeider i land der den kristne tro fortsatt er utilgjengelig for store deler av befolkningen.

En av de nasjonale evangelistene til Troens Bevis i aksjon i Nepal.

 

“De lokale evangelistene driver et bærekraftig misjonsarbeid som gir varig tilstedeværelse og langsiktige resultater til svært lave kostnader.”

– De lokale evangelistene planter nye menigheter og husmenigheter i områder med få kristne, og i unådde landsbyer. De kjenner språket og kulturen, og kan bl.a. lettere gå under radaren i områder med stor forfølgelse. De tar evangeliet til sine egne og har tilgang til områder som kan være stengt for vestlige misjonærer, forteller Ellen.

Målet til de lokale evangelistene er utelukkende å nå de unådde med evangeliet, men også å starte en eller flere menigheter hvor nyfrelste kan vokse i tro. Det kan være en liten husmenighet, en menighet som vokser seg stor, eller som ekspanderer til flere. Når menigheten og den lokale evangelisten «står på egne bein» kan støtten gå videre til en ny evangelist. Oppfølgingen av evangelisten avsluttes, men arbeidet deres fortsetter.

Hvorfor er faste støttepartnere så viktig, spesielt for de lokale evangelistene?

– Dette gir en forutsigbarhet og muliggjør at en lokal evangelist kan vinne mennesker og plante menigheter på fulltid, uten å måtte ha en annen jobb i tillegg. Og det er jo ikke noe vi heller vil enn at den lokale misjonæren kan fokusere og bruke all sin tid på å fortelle andre om Jesus i sitt nærområde,  understreker teamleder for utlandet.

Støtt en evangelist 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter