Dette sier pastor Sten Sørensen om boken Kvinner i tjeneste

«Etter alle de årene jeg har vært i Kristen- Norge på kryss og tvers, har jeg sett hvor viktig kvinnene er i Guds rike. Likevel har det ofte vært mest menn som har hatt de mest framtredende oppgavene. Dette er ulogisk, sier Sten Sørensen i boken Kvinner i tjemeste.

Vi må heie fram kvinnene. Dessuten har kristenheten generelt historisk plassert kvinnene bak mennene. Det er det ingen grunn til. Jeg håper jeg kan være med gjennom boka og påvirke disse tanker og ikke minst praksis. Jeg tror egnethet og nådegaver er viktigere enn kjønn.

LES PASTOR GRETHE ANDERSEN SITT INNLEGG I BOKEN “KVINNER I TJENESTE”

Rollemønsteret i hjemmet har jo endret seg kraftig. Nå er fedrene i mye større grad delaktige i barns liv helt fra fødselen av. Dette bør gjenspeiles i Guds forsamling – at oppgave blir fordelt uavhengig av kjønn.

Dette har det offentlige Norge oppdaget for lengst da vi har hatt kvinnelige statsministre og statsråder m.m.

Det er ingen åndelig grunn til at kvinner og menn ikke skal likestilles i Guds menighet. Dyktighet, kapasitet og nådegaver bør være avgjørende.

Det er Gud som gir nådegavene, og hvem er vi som ikke kan slippe alle til. Vi trenger alle ressurser. Her gjelder «alle mann på dekk.»

I boka deler flere kvinner sin opplevelse av sin tjeneste.

 

-Sten Sørensen, redaktør for boken «Kvinner i tjeneste» 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter