Slik jeg ser det: Hva er vi kjent for?

-Hva slags rykte har kristne i Norge i dag? spør Zoé Kristiansen, forkynner for  TB ung.

Hva tror vi nordmenn tenker når de ser på kirka vår i dag? Når de tenker på og ser de kristne i landet vårt? Forhåpentligvis er det flere som har gode assosiasjoner, men hvorfor er det likevel så utfordrende å nå de som ikke tror? Det er ikke til å gjemme unna at samfunnet og kulturen vår i Norge har endret seg ganske mye de siste årene.

I samtaler med andre kristne rundt om i landet vårt så plukker jeg opp at flere og flere er usikre på hvordan de skal leve med troen utenfor kirka. Vi vet hvordan vi skal oppføre oss i gudstjenestene, og hva som er «lurt» å gjøre i form av bibellesning og bønn. Men er det ikke en varsellampe at vi har skapt et skille mellom å leve med troen i og utenfor kirka?

Under det siste måltidet får disiplene vite at Jesus ikke lenger skal være med dem fysisk. Jeg regner med forvirringen var stor. I det at Jesus gir de et nytt bud og oppdrag, et bud han visste de måtte utføre uten han fysisk til stede, forteller han også hvordan mennesker skal kjenne de igjen som Jesu disipler.

Og hva er det Jesus sier? At folk skal kjenne de igjen etter teologien og meningene deres? Hvor gode de er på å utforme gudstjenester? Hvor mange som kommer på møtene? Hvem de assosieres med?

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes 13:34-35)

Så la oss være en kirke og kristne som er kjent for hvordan vi elsker hverandre! Er det det ryktet vi har i Norge i dag? Hva hadde skjedd hvis vi alle demonstrerte en kjærlighet, slik Jesus gjorde, mot hverandre. En kjærlighet folk ikke kunne motstå fordi de merket at det var noe mer ved oss enn bare det menneskelige.

Fordi vi har fått evnen og kjærligheten til å elske hverandre fra Gud, vi har blitt trøstet med en trøst vi kan gi videre til andre (2. Kor. 1:4, 1. Joh. 4:19).

Jeg tror ikke vi har tid til å lenger være kristne som sitter inne i kirkene våre, som ikke følger etter Jesu ord og liv, men lever ut en livsforvandlende kjærlighet til alle mennesker. Inkludert andre kristne, andre menigheter, bedehus og andre kirkeretninger.

Kilde: Troens Bevis bladet for mars, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter