Nå gjelder det evangeliet!

Evangeliet er ikke en morallære, livsfilosofi eller religion. Det er en kraft som står på egne bein, skriver Sten Sørensen i månedens leder.

Jeg blir stadig minnet om hvor viktig evangeliet er, og hvor viktig det er at vårt fokus er der. Alt hva vi sier og gjør bør egentlig speiles mot evangeliet. Er vår tale og våre handlinger evangelisk?

Paulus var dedikert til sin Frelser og Herre. Ingen pris var for stor for ham. Han var villig til å leve eller dø for sin Mester. Han regnet ikke sitt liv noen verdi, alt han tidligere satte sin lit til, var bare skrap sammenlignet med å være i Ham. Nå var Kristus blitt hans liv og døden en vinning.

Han toner ned egeninteresser og sin kultur. Et sted står det at han lot Timoteus bli omskåret, for å få innpass hos jødene. Det kunne se ut som om han brøt egne prinsipper, for selv la han ingen vekt på omskjærelse. Den rette omskjærelsen for Paulus var jo i hans eget hjerte, ikke i det ytre. For å kunne vinne jødene lot han et viktig prinsipp falle, og han lot sin medarbeider bli omskåret.

Drivkraften hos Paulus var EVANGELIET. Hans egne meninger og praksis var av underordnet betydning; ”alt gjør jeg for evangeliets skyld, for å vinne dem.”

Mange av oss er drevet av sterke prinsipper og overbevisninger. Det som er faren ved en overbetoning av prinsipper og læresetninger, er at disse kan bli viktigere enn de mennesker vi er satt for å vinne for Jesus. For å sitere et bilde Jesus bruker: ”Det blir viktigere å holde sabbaten enn å hjelpe mennesker på sabbaten.”

Selvfølgelig skal vi ha en overbevisning og stå for noe. Det er viktig i vår tid. Men det er også viktig å spørre seg: ”Hvem er jeg overgitt til? Hvem er min Mester og Herre? Er evangeliet mitt hovedanliggende?

Både våre ord og handlinger må formidles gjennom evangeliets linse og lys. Våre menigheter må gjenoppdage kraften i evangeliet.

Evangeliet har kraft til å forandre mennesker. Men evangeliet er ingen morallære, men det har kraft til å forandre menneskers liv. Evangeliet er ikke en livsfilosofi, men det gir kraft til å leve. Evangeliet er ikke en religion, men det er veien til frelse og til en relasjon med Gud.

«For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom.» 1 Kor 1, 22 – 24.

Evangeliet er kraftfullt, og det står på egne bein. Vi trenger ikke legge noe til eller trekke noe fra.

Jesus er sentrum i evangeliet!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for september, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter