3300 kom til tro gjennom digital kampanje til Pakistan

-Det var veldig spesielt, jeg fikk se de som jeg prekte til på skjermen mens jeg talte med tolk fra Norge, forteller Zoé Kristiasen, en av Troens Bevis sine norske evangelister.

Zoé Kristiansen fra Troens Bevis var først ute som taler på en to dagers digital kampanje rettet mot Marwari folket i Pakistan. Allerede første kvelden kom 1600 til tro!  Flere vitnet også om helbredelser.

-Jeg prekte til et unådd folkeslag som heter Marwari gruppen, det var første gang de fikk høre evangeliet. Det var en kampanje som skulle gå over to dager, og jeg var først ute, mens Daniel Backrud fra Gå ut mission talte den andre kvelden, forteller Zoé.

Kampanjen ble arrangert av Mission Asia på Froland og Gå ut Misjonen i Sverige. Mission Asia har en 24 timers satellittkanal som blir sendt fra Froland til Pakistan og India på hindu, urdu og punjabi.

Denne unge jenta fra Marwari folket er tydelig grepet av Jesus filmen og budskapet.

 

Jabran Inyat, leder for satellittkanalen Mission Asia, som stod bak den digitale overføringen, kommer selv fra Pakistan, der han har virket som evangelist i flere år. Etter 10 år i Sverige der han jobbet for Kanal 10 Asia, var han med på å lansere Mission Asia fra Norge for 2,5 år siden, og bor nå fast med familien sin på Froland.

-Som evangelist har jeg et spesielt hjerte for unådde folkegrupper. Da vi fikk høre om Marwari folket bare visste jeg at vi måtte gjøre noe, forteller han.

Reaksjonen til forsamlingen viser at flere var veldig overrasket over det de fikk høre.

 

Fra 2001 og frem til nå har Jabran stått for 80 kampanjer i Pakistan, de 30 siste er digitale kampanjer styrt fra Norge.
Marwari folket kom til Pakistan da India ble delt i 1947. I Pakistan er de blitt sett ned på da de er hinduer, og ikke muslimer, forklarer Jabran. De har levd som et slavefolk og er ekstremt fattige. De bor i hytter, har ikke strøm og barna får ikke skolegang. I tillegg har de personlig en svært streng kultur, der bl.a. kvinner ikke har lov til å ta utdannelse.

-Det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Vi vil forandre dette ved å bygge skoler og også gi kvinner tilgang til utdannelse, forteller Jabran.

Alle fikk med seg en lydbibel hjem, og nå skal det plantes menigheter.

 

Gjennom de digitale kampanjene er det plantet 46 husmenigheter blant Marwari folket. Gå ut Mission betaler for de digitale kampanjene, i tillegg til underhold av 6 lokale pastorer, som også har flere evangelister til å hjelpe seg. Det er disse som er til stede og følger opp de digitale kampanjene lokalt. Men det innebærer mye arbeid. Det lokale teamet må sette opp egen internettforbindelse, telt og fremviser og strøm tilgang.

-Vi ble så glade da vi oppdaget at Jesusfilmen var oversatt til Marwari språket, i tillegg til de fire første evangeliene. På kampanjene viser vi først Jesus filmen inne i møteteltet, deretter den digitale overføringen der Zoé talte, med frelsesinnbydelse og forbønn. Alle som kommer på møtet får også med seg en lydbibel hjem.

En Marwari kvinne lytter intenst til budskapet.

 

Zoé Kristiansen, som selv er halvt pakistansk, forteller at for henne ble det en helt spesiell opplevelse å få dele evangeliet med den unådde folkegruppen i Pakistan.

-Det var mange som kom frem og tok imot Jesus, og mange som kom frem og fortalte om helbredelser. Det opplevde jeg veldig spesielt. Jeg ba på møtet spesielt om at folk med ryggsmerter og blinde skulle bli helbredet. Og det var det flere vitnesbyrd om! Det er spesielt når jeg selv er halvt pakistansk, og jeg får en enorm beundring for Gud, og hva Han kan gjøre.

-I tillegg er det litt spesielt å merke at Guds kraft fungerer over Zoom!

Zoé Kristiansen er pastor på YouthPlanet under Stevnet. Daniel Backrud fra Gå ut Mission er i år med som taler under Stevnet.

Se hele stevneprogrammet her

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter