Tørr vi snakke om det?

«Angrepsrekka» er på benken i vestlig kirker. Forsvaret jobber for fult med å forsvare seg. Det er på tide å gå lenger opp på banen, skriver Rune Edvardsen, daglig leder for Troen Bevis.

Hvordan klarer vi å skygge for verdens beste budskap? Det er nåde, tilgivelse, hjelp til de trengende, nye muligheter, frelse, ingen fordømmelse.  Isteden snakker vi om homofili, kjønn, mot muslimer, abortsak og avkristning.

Jesus utstråler nåde og sier at alle kan komme til ham. Han vil gi alle liv og trygghet.

Når dette skrives er jeg i Uganda der folk av en eller annen grunn har stor respekt for Jesus og kristentroen – om de går i kirke eller ikke. Det spilles gospel og lovsang på klubbene og barene og folk reagerer positivt. Sjelden vil noen si at Gud må være ond siden han ikke griper inn i vanskelige ting. Nei, de har heller stor respekt for kristentroen.

Kan det hende at folk her er mere nådige og forstår at ting ikke er perfekt? De forventer ikke at andre skal oppføre seg bedre enn de selv, slik mange i vårt samfunn gjør. Uganda har 84 prosent kristne og det praktiseres bønn i Parlamentet og skoler. Men det er samtidig stor korrupsjon og interne problemer med å ha empati for sine egne. Heller ikke i Uganda er det perfekte tilstander.

I vesten er det store oppslag når noen hundre samles i universitet eller bedehus. Det kalles vekkelser. Jo, det er det, men ikke store vekkelser. Man er desperat etter å oppleve mer. Men søker ikke det apostlene opplevde da de modig dro ut med budskapet om den oppstandne Jesus som kom for å frelse verden.

Samtidig skjer verdenshistoriens største vekkelser i land slik som Iran og i mange nasjoner i Asia og Afrika. Vekkelser skjer der folk involverer seg i å nå unådde og utelatte.

«Angrepsrekka» er på benken i vestlig kirker. Forsvaret jobber for fult med å forsvare seg. Det er på tide å gå lenger opp på banen. Da skjer alt vi er desperate etter.

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin egen sønn som soning for våre synder.

Dette er budskapet som endrer alt.

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter