-Vil ha frem gullet blant troende i Norge

I høst deltok 1500 på konferansen til Kvinner i Nettverk. Nytt i år var at de hadde fått med seg 23 lag, menigheter og organisasjoner som medinnbydere, med løfte om enda flere neste år. Det førte også til en større misjonsgave som ble delt likt mellom Åpne Dører og Troens Bevis sin nye «Ingen Utelatt» aksjon.

– Jeg har gått svanger i 17 måneder med denne konferansen. Jeg tenkte, er det noen måter vi kan få frem gullet i oss, i mangfoldet som skjer rundt om i landet? Vi ønsker å se at kvinner og unge i vår nasjon skal bli tent i brann, stå oppreist og mobilisere for Guds rike, sa Elin Fagerbakke, leder for Kvinner i Nettverk, idet hun ønsket 1500 deltagere på konferansen velkommen.

-Også tror jeg at hvis vi hadde spurt alle hva er det viktigste dere holder på med, kunne vi satt parallellstrek for de viktigste punktene: «Vi brenner for Guds rike, vi brenner for Jesus, vi brenner for at kvinner skal få lov til å leve og se Jesus slik som han virkelig er», fortsatte hun og la til:

-Noe av motivasjonen for å samle så bredt er at kanskje som aldri før, trenger vi som søstre, mødre og besteforeldre å virkelig bli stående i den verden som vi lever i. Ja, mørket dekker jorden, men evangeliet har en sprengkraft som tåler mye verre tider enn det vi ser både her i Norge og i verden i dag.

«Jeg drømmer om å se Norges kristne kvinner reise seg. Vi som voksen generasjon må ikke overgi stafettpinnen til nye generasjoner og sette oss ned passive, men vi må bli fakkelbærere som lyser på veien til de som kommer etter.»        –Elin Fagerbakke, leder for Kvinner i Nettverk.

 

Ellen Foss fra Troens Bevis (t.v.) fikk presentere Ingen Utelatt prosjektet på kvinnekonferansen i oktober. Her sammem med Elin Fagerbakke, leder for Kvinner i Nettverk, under åpningskvelden på konferansen.

 

Ingen Utelatt
Allerede åpningskvelden fikk Ellen Foss fra Troens Bevis anledning til å presentere den nye omsorgsbyen som nå bygges i Uganda for barn med nedsatt funksjonsevne.
Ingen Utelatt har som formål å mobilisere til en felles innsats hvor misjon og bistand går hånd i hånd med særskilt fokus på spesielt utsatte mennesker, og på lokale evangelister i geografiske nedslagsfelt hvor det finnes få eller ingen kristne.

Flere i salen tørket tårer mens bilder og historier var med på å bekrefte de enorme behovene for en gruppe barn som blir utestengt på grunn av fordommer, overtro og mangel på midler. Men historiene viste også det faktum at det ofte ikke er så mye som skal til for å forandre et barneliv.

-Det var veldig god respons, flere ble betydelige berørt av det de fikk høre og se, forteller Ellen Foss.
-Ei dame kom bort til meg etterpå og fikk bare sagt «så sterkt», før hun begynte å grine og gikk igjen.

Mange flotte gevinster, deriblant flere maleriet til et kunstlotteri, var med og bidro til den store misjonsgaven som ble fordelt mellom Åpne Dører og Troens Bevis.

 

Selve innsamlingen til Åpne Dører og Troens Bevis fant sted gjennom et kunstlotteri og en basar lørdag ettermiddag.

-Allerede på fredag var det kommet inn 100 000 kroner bare på kunstlotteriet, så det var tydelig at både misjonsprosjektene, men sikkert også de enormt mange flotte gevinstene som mange bidro med, førte til et resultat som vi er veldig takknemlige for, legger Ellen Foss til.

Siri Iversen
Den første kvelden under konferansen var det Generalsekretær i Misjonskirken, Siri Iversen, som talte. Hun er for øvrig også invitert til Sommerstevnet i Sarons Dal 2023, der hun har vært en populær gjestetaler de siste to årene. Også denne kvelden traff hun blink ved å by på seg selv med ærlighet og humor, mens hun minnet om at alle er kalt til tjeneste, uansett alder. Men at tjeneste er noe en gjør sammen med andre, og ikke alene.

– Jeg kan tjene fordi jeg står sammen med andre. Jeg har selv en gruppe bønnedamer som er hjemme og ber for meg når jeg er her i kveld, avslørte hun.

– Men jeg ser selv at jeg ber for lite, jeg leser i Bibelen hit og dit, jeg forstår stykkevis og delt. Jeg har dager da troen min er sterk, og dager da troen min er svak. Men Gud kan bruke oss på tross av våre begrensninger.

Generalsekretær i Misjonskirken, Siri Iversen, engasjerte publikum med humor og innlevelse. Hun er også invitert til å tale under Stevnet i Sarons Dal i juli.

 

Siri Iversen trakk også frem forskjellen på hvordan mennesker kan oppleve kallet sitt.

-For noen er kallet en kappe, for andre er den et frø. For noen kommer kallet med ett stort «kabom», og det er ingen tvil, slik som Annie Skau opplevde at kjærligheten til Kina datt ned i henne da hun satt under et tre i bøkeskogen i Larvik, fortalte hun med latter fra salen.

-Men jeg er mer på frø. Det detter ned også spirer det og spirer det. Noen få får et kappekall, og det er deilig når det skjer. Men de fleste av oss får et frø som spirer og gror, oppmuntret hun.

Nye SEND samlinger
Ellers var det hilsener fra flere landskjente personer og organisasjoner. Ungdom i Oppdrag opplyste at som påfølger til SEND samlingen på Telenor Arena, som samlet 9000 deltagere i juni 2022, vil det bli tre mindre oppfølgingssamlinger i juni 2023 i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Den voksne generasjonen 25+ ble spesielt oppmuntret til å komme for å være med og bære og gi retning til de yngre.

-De yngre trenger å se at de er ikke alene. At det finnes mange andre troende i vårt land som elsker dem og vil stå sammen med dem!

Flere venninnegjenger benyttet anledningen til å dra til konferansen sammen, deriblant denne flotte gjengen fra Lister regionen: F.v: Maria Tagholdt, Kjersti Hjelleset, Inger Helene Skogen, Sofia Bruno, Sissel Lindefjell og Elisabeth Knabenes.

 

Elin Fagerbakke, hva tenker du ble nytt i år som følge av de 23 medinnbyderne?
-Ja, målet var jo å finne frem gullet hos hverandre. Så i forkant ble alle oppmuntret til å bidra med forslag til talere, veiledere, vitnesbyrd og innslag m.m., slik at vi kunne synliggjøre bredden blant oss. Jeg tenker at vi lever i en tid der det er mer viktig enn noen gang at vi som troende kan stå sammen. Og det fikk vi vist at vi kan under konferansen.

 

Kilde: Troens Bevis bladet, desember 2022.

Få et gratis abonnement på bladet her

. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter